آشپز/صفاکار in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: General Labor
Salary: مطابق پالیس موسسه عدالت برای همه
No. Of Jobs: 1
Organization: Justice For All Organization
Experience: سه سال تجربه در بخش مربوطه
Contract Duration: یک سال با سه ماه دوره ازمایشی امتیاز
Gender: Female
Education: Any
Closing Date: 2021-07-30


About Justice For All Organization:

عدالت برای همه -  یک سازمان حقوق بشری غیرانتفاعی ، غیر سیاسی و  غیردولتی است که هدف آن تقویت قانون قانون از طریق افزایش دسترسی به عدالت از طریق ارائه خدمات حقوقی رایگان (وکالت حقوقی ، مشاوره و میانجیگری) است. برگزاری کارگاه ها و سمینارهای حقوقی ، انجام وکالت ، ارائه برنامه های آگاهی از حقوقی ، توزیع نشریات ، تهیه مجوزهای قانونی در دفاتر کمک حقوقی و ایجاد ظرفیت دانشجویان حقوق و شرع با ارائه کلینیک های حقوقی برای آموزش. دفترعدالت برای همه  قصد دارد عدالت را در مورد قربانیان نقض حقوق بشر ، به ویژه با تمرکز بر حقوق زنان ، کودکان و افراد بی بضاعت ، دنبال کند. دفترعدالت برای همه به دنبال خاتمه دادن به خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در جامعه افغانستان و افزایش وضعیت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وزارت اقتصاد افغانستان از سال 2008 است


Job Description:

:شرایط استخدام

دواطلب حد اقل سه سال تجربه در این بخش داشته باشد

دواطلب از طبقه اناث باشد

 دواطلب باشنده ولایت کابل باشد

روز های کاری این بست از روز شنبه الی پنجشنبه میباشد

ساعات کاری این بست از ساعت ۷ صبح الی ۳ بعد از ظهر میباشد

رعایت نظافت در امور محوله

 Job Requirements:

: وظایف و مسولیت ها 

رعایت پالیسی دفتر در قسمت حضور و ترک دفت

صفاکاری صحن و تمام شعبات کاری کارمندان قبل از ساعت رسمی (۰۸:۰۰) صبح

صفاکاری تمام اطراف و اکناف محوطه دفتر

شستشو و تمیز نمودن دستشوی و تخلیه باطله دانی آن

صفاکاری فرنیچر، شیشه ها، کلکین ها کتاره و دروازه های دفتر طور روزمره

شستشو و تمیز نمودن دستشوی و تخلیه باطله دانی آن

شستن و تمیز نمودن ظروف دفتر

 تهیه چای برای کارمندان همزمان با آغاز ساعت رسمی (۰۸:۰۰) صبح

آشپزی نان چاشت برای کارمندان دفتر

تمیز نمودن میز و سقف آشپزخانه و رعایت نظافت در آشپزخانه

و سایر وظایف که در موراد فوق از طرف مسول دفتر محول میشود


Submission Guideline:

به متقاضیان واجد شرایط توصیه می شود تا خلص صوانح خود را با نامه دقیق درخواست و  جزئیات تماس به ایمیل آدرس ذیل ارسال کنند

:لطفا شماره  مرجع را در عنوان ایمیل ذکر کنید REF-HQ-JFAO-015


Submission Email:

recruitment@jfao.afWho we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Card image

Short Term Training Opportunities in Tashkent-Uzbe

Card image

Lecturer & Head of Quality Assurance (Economics Fa

Card image

Admin and Advocacy officer

Card image

روانشناس - WPC/FGC-Psychologist

Card image

Senior Advisor Policy and Planning

Card image

Finance Manager

Card image

Maintenance & Technician


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved