گزارشگر و تصویربردار in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Media-Journalism
Salary: مطابق نورم کمیسیون
No. Of Jobs: 1
Organization: AIHRC
Experience: داشتن تجربه کاری دست‌کم دو سال در بخش عکاسی و فلمب
Contract Duration: سالانه
Gender: Female
Education: داشتن سند لیسانس از رشته ژورنالیزم،
Closing Date: 2020-10-07


About AIHRC:

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس، بست «گزارشگر و تصویر‌بردار» در ریاست نشرات کمیسیون برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده، دارای اهمیت اساسی است و کارمند این پست مستقیماً به رئیس نشرات و مطبوعات پاسخگو است و به او از پیشرفت و اجرائات بخش گزارش می‌دهد.


Job Description:

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی:

 

  • عکاسی، فیلمبرداری و تهیه ویدیو،
  • تماس تلفونی با رسانه‌ها،
  • برنامه ‌سازی (ویدیویی) به مناسبت‌های ملی و بین‌المللی در صورت نیاز،Job Requirements:

‌شرایط لازم‌:

 

  • داشتن سند لیسانس از رشته ژورنالیزم،
  • داشتن تجربه کاری دست‌کم دو سال در بخش عکاسی و فلمبرداری،
  • متقاضی باید از طبقه اناث باشد،
  • تسلط بر زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
  • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار،
  • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.


Submission Guideline:

راهنمای فرستادن درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌ تن  کارمند دارای شرایط یادشده، در دفتر مرکزی به حیث گزارشگر و تصویر‌بردار استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌ پری همراه با خلص سوانح ‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری ‌را در ساختار خود در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت‌لیست شده باشند.         

زمان مصاحبه بعداً معین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری


Submission Email:

vacancy@aihrc.org.afWho we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Card image

دارنده صفحه فیسبوک

Card image

Data Entry Officers

Card image

M&E Officer

Card image

BDS CONSULTANT - Call for applications

Card image

اساتید

Card image

Call for Application-SIYB ToT Workshop (Internatio

Card image

خیاط


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved