آشپز in Kabul


Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Other
Salary: As per NTA salary scale
No. Of Jobs: 1
Organization: Afghan Family Guidance Association |AFGA
Experience: دارای 2 سال تجربه کاری مشابه در دفاتر رسمی
Contract Duration: یکسال (قابل تمدید)
Gender: Male/Female
Education: دارای تعلیمات ابتدایی باشد
Closing Date: 2021-11-27


About Afghan Family Guidance Association |AFGA:

Afghan Family Guidance Association (AFGA) is an Afghan non-governmental, not-for-profit and non-political organization established in 1968. AFGA has been working in the field of Reproductive health and Rights since its inception and has recently become an associate member of the International Planned Parenthood Federation (IPPF).

AFGA activities were suspended due to war and conflict in the country for ten years (1992-2002) and resumed its activities in 2002 with financial support from International Planned Parenthood Federation (IPPF).

IPPF is an alliance of 151 family planning associations known as Member Associations which has projects in over 180 countries. IPPF continues to be the largest civil society provider of reproductive health information and services in the world.


Job Description:

داشتن شناخت کافی و انتخاب مواد اولیه مناسب و تازه

تهیه و پخت انواع غذا مطابق با استندرد های صحی و مینوی غذایی دفتر

کشیدن غذا در ظروف مناسب همراه با تزئینات زیبا

توزیع غذا به وقت معینه، طور مناسب و یکسان به تمام کارمندان

نظارت بر کیفیت و میزان مواد اولیه به صورت روزانه و هفته وار

رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ایمنی و سلامتی

شستن ظروف غذا، حفظ و مراقبت از آشپزخانه

مراعت نمودن حفظ الصحه و صفاکاری آشپزخانه

نگهداری از تمام تجهیزات و ظروف آشپزخانه

حاضر بودن در ساحه کار در اوقات معینه

کمک با سایر کارکنان خدماتی در هنگام ضرورت

انجام سایر کار های متعلقه طبق لزوم دید آمر مربوطهJob Requirements:

تسلط و حاکمیت بر لسانهای محلی

حد اقل دارای تعلیمات ابتدایی باشد

دارای 2 سال تجربه کاری مشابه در دفاتر رسمی

در امورات کاری خویش صادق و درستکار باشد


Submission Guideline:

علاقه مندان واجد شرایط می توانند که خلص سوانح (سی وی) و کاور لیتر خویش را قبل از تاریخ 27 نوامبر به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند

لطفاً نمبر بست و عنوان بست را در قسمت موضوع ایمیل هنگام ارسال درخواستی خویش ذکر نمایید در خواست های دریافت شده بدون مراعت نکات ذکر شده در پروسه شامل نخواهند شد

تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته میشود و ارسال درخواستی پس از مهلت معینه قابل پذیرش نمی باشد


Submission Email:

Vacancies@afga.org.afWho we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


قابله

Hygiene Promoter

Medical Doctor

Community Mobilizer

Community Nutrition Screener

IT Operations Assistant (Service Desk) - G5

IT Operations Assistant (SCOPE) - SC5

Guard

Emergency Response Officer

ERM Protection Officer


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved