سرویر / Surveyor in Badakhshan


Job Location: Badakhshan
Nationality: Afghan
Employment Type: Full Time
Category: Other
Salary: مطابق پالیسی اداره ملی احصائیه و معلومات و طرزالعم
No. Of Jobs: 50
Organization: NSIA(Gov)
Experience: • به متقاضیان دارای حد اقل بیش از سه ماه تجربه کار
Contract Duration: Temporary
Gender: Male
Education: • حداقل سند تحصیلی لیسانس و به فارغ تحصیل لیسانس رشته های (سیستم معلومات جغرافیایی (GIS)، ریموت سنسن
Closing Date: 2023-03-29

About NSIA(Gov):

National Statistics and Information Authority (NSIA) was established in the year 1351 as an independent governmental entity to create an integrated national statistical system ensuring harmonization and coordination of all statistical and information management activities of the country. In 1397 and 1398, new mandates were assigned to NSIA including geospatial information management, information systems management, and identity management. NSIA strives to enhance management and coordination amongst the government entities in establishing a well-integrated data management ecosystem.    


Job Description:

هدف وظیفه:  اجرای سروی ملی قریجات در تمام ولایات کشور

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری هفتوار و ماهوار در مطابقت با پلان عمومی سروی جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. اجرای سروی ملی قریجات و جمع آوری ارقام از ساحه توسط برنامه های  GIS survey 123 و Field map
 3. جمع اوری معلومات در باره موقعیت جغرافیایی قریجات و معلومات در باره دسترسی باشندگان قریجات به سهولت های اولیه
 4. جمع اوری معلومات جغرافیایی زیربناهای عامه توسط برنامه های GIS survey 123 و Field map مطابق پرسشنامه های سروی
 5. سروی تمام مساجد کشور و جمع آوری معلومات آنها به اساس پرشسنامه مساجد سروی ملی قریجات
 6. تثبیت موقعیت و جمع اوری معلومات تانک های تیل کشور
 7. اطمینان از ارسال تمام پرسسشنامه های تکمیل شده به سرور مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات
 8. کودگذاری قریه های جدید به اساس دستورالعمل سروی ملی قریجات
 9. اشتراک وسهم گیری فعال درکورس سروی ملی قریجات که ازطرف اداره ملی احصائیه و معلومات در شهر کابل دایر میگردد
 10. پیروی از دستورات و هدایات کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات و سوپروایزران ساحوی و احترام به  فرهنگ و عنعنات مردم محل درجریان سروی.
 11. دریافت مشکلات ، نواقص و خلاهای پروسه سروی و جمع آوری ارقام  از ساحه، و ارایه گزارش آن به بخش مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirements:

تحصیلات و تجارب کاری:

 • حداقل سند تحصیلی لیسانس و به فارغ تحصیل لیسانس رشته های (سیستم معلومات جغرافیایی (جی آی اس)، ریموت سنسنگ، جغرافیه، جیوماتیک و کدستر، جیوانفارماتیک، جیودیزی،  جیولوژی، محیط زیست و زمین شناسی)  ترجیع داده می شود
 • به داشتن تجربه در سروی های ساحوی ارجحیت داده میشود.
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های اداری و سیستم معلومات جغرافیایی (جی آی اس) بهتر میباشد.


Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را با ضمایم آن (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، مدارک تجربه کاری) خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

Hr.documents10@gmail.com

اسناد های لازم مطابق طرزالعمل استخدامی:

 1. داشتن تذکره تابعیت
 2. اسناد تحصیلی (داخل مرز باید تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی و خارج مرز مکتوب ارزیابی وزارت محترم تحصیلات عالی باشد)
 3. اسناد تجربه کاری

(Vacancy Number) نوت: لطف نموده شماره بست

درج نمائید (Subject) و عنوان بست را هنگام ارائه درخواستی در بخش عنوان ایمیل

توجه داشه باشید که درخواستی های شما پس از انقضاء تاریخ اعلان بست پذیرفته نمیشوند و تنها با کسانی که درج شارت لیست میشوند تماس گرفته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره: 0202927009 در تماس شوید.

آدرس: سرک چهل ستون، جنگلک، پهلوی باغ بابر، اداره ملی احصائیه و معلومات


Submission Email:

Hr.documents10@gmail.com
Who we are?

Afghanistan has one of the slowest internet speeds in the world. Broadband connection is not available in everywhere and mobile data as a most used way to connect to the world is very expensive. Job search portals are very heavy and takes lots of time to load; therefore making it very hard and time-consuming for job seekers to find their dream job. To address this problem we launched Afghanistan's first speed optimized job search portal, with at least 15 times faster load time and maximum 200 kbs page size.More Jobs


Psychosocial Counsellor

Community Health Supervisor

MHPSS- DATC Officer

WASH Site Engineer

Supply Assistant

Service Support Officer (Re Announced)

Technical Project Officer

Compliance Officer (Roving) (Re Announced)

Protection and Rule of Senior Officer (Re Announce

داکتر طب معالجوی اناثیه


© Copyright 2020 93AFG.COM | All Rights Reserved